Mandala Araretama

Základná mandala
Jemnohmotné telá
Mandala bohatstva
Mandala Tantra


Práca obvykle prebieha v skupinách, pretože skupinová práca je energeticky silnejšia a výsledky sú viditeľné rýchlejšie.
Nevylučujem však možnosť individuálnej práce s klientom, rešpektujem potreby a pocity každého jednotlivca.
Stretnutia bývajú cca raz do mesiaca , trvajú 3 hodiny (niekedy aj dlhšie podľa potreby účastníkov). Program tvoria konzultácie, prednáška o esenciách prináležiacim k danému kroku, dynamická meditácia, relaxačné cvičenie a vedená meditácia na danú tému.

Miesto konania: Araretama centrum zdravia, Romanova 12.
Minimálny počet účastníkov: 7 - 10.
Cena za stretnutie: 10 €
Termín: začína 3 - 4. 10. 2009, až po prihlásení dostatočného počtu účastníkov sa upresní deň a hodina.

V prípade záujmu ma kontaktujte e-mailom, osobne alebo telefonicky - Mgr. Svetlana Sopková - +421 903 641 660.