Mandala bohatstva

Teraz je čas transformovať prekážky v bohatstve.
Teraz je čas ukotviť vízie do inovácií.

Kľúčové postoje:


Kreativita
- otvorenosť, vášeň, vízia trhu, impulz

Inovácia
- zvedavosť, intuícia, pružnosť, odvaha

Organizácia
- koncentrácia, globálna vízia, správne načasovanie, synchcronicita

Komunikácia
- jasnosť, asertivita, zmysel pre humor, sympatie