Základná Mandala

Osem stupňov mandaly:

Pôvod, zdroj:

- korene mojej bytosti, pôvod mojich predkov a spojenie s nimi.
Otázky: existuje v mojom živote niečo, čo mi bráni v sebarealizácii? S ktorou spomienkou by bolo užitočné vstúpiť do kontaktu?

Životná sila:
- vyživuje a aktivuje ma, umožňuje môj rozvoj
Otázky: chýba mi vitalita, kreativita? Mám dosť životnej sily na hľadanie toho, čo naozaj chcem?

Pohyb:
- Kľúč k vitalite, ktorá prebúdza vedomie k činnosti
Otázky: Cítim, že stagnujem a nie som schopný pohybu? Dokážem kráčať v pred za uskutočnením svojich cieľov?

Vzťahy:
– Dávaním a prijímaním sa učím chápať, že vesmír je sieťou vzájomných spojení
Otázky: som schopný naviazať vzťah sám so sebou a k ostatným ľuďom vo svojom okolí? Dokážem sa spojiť so svojim vnútorným hlasom a dôverovať mu? Viem ostatných počúvať, alebo je pre mňa najdôležitejšie to čo hovorím ja?

Životná skúsenosť:
– Život je príležitosť, ktorú mám prežiť
Otázky: prežívam skutočne každý okamžik svojho života, alebo mi v tom bráni pripútanosť k minulosti? Keď nejaký cieľ nedosiahnem, dokážem sa oň pokúsiť znovu? Nezasekol som sa v čase, v živote?

Očista:
– som oslobodený od zbytočných bremien a obmedzujúcich postojov, rozvíjam svoj skrytý potenciál
Otázky: dokážem sa zbaviť neužitočných bariér a bremien, ktoré so sebou vláčim? Mám odhodlanie a silu ich strhnúť? Nepripadám si menší a slabší, ako skutočne som? Ako vyvážim rovnováhu medzi rozumom a citom?

Ukotvenie:
– ukotvenie v realite mi dovoľuje prejaviť skutočný tvorivý potenciál
Otázky: som si vedomý, v akom svete žijem a že musím čeliť jeho výzvam? Alebo sú mojim svetom viacej sny a ilúzie? Stojím nohami pevne na zemi vždy, keď sa rozhodnem uskutočniť svoje myšlienky a naplniť tak svoje poslanie?

Múdrosť:
- prostredník medzi mojim svetom vnútorným a vonkajším
Otázky: dokážem počúvať svoju intuíciu? Využívam všetky zdroje , ktoré mi poskytuje vnútorná múdrosť? Nepreceňujem názory iných ľudí?

Žiarivý stred:
– spočíva v láske a spojení so sebou samým a s vesmírom
Otázky: čo zo svojich skúseností môžem zúžitkovať? Dokázal som ukončiť každý cyklus svojho života? Som schopný jednať v súlade so svojimi pocitmi a zostať otvorený voči svetu? 

Miesto konania: Araretama centrum zdravia, Romanova 12.
Minimálny počet účastníkov: 7 - 10.
Cena za stretnutie: 10 €
Termín: začína 3 - 4. 11. 2009, až po prihlásení dostatočného počtu účastníkov sa upresní deň a hodina.

V prípade záujmu ma kontaktujte e-mailom, osobne alebo telefonicky - Mgr. Svetlana Sopková - +421 903 641 660.