Ho´oponopono

Milujem Ťa
Ospravedlňujem sa Ti
Prosím odpusti Mi
Ďakujem Ti


Ho´oponopono je proces vnútorného uvolňovania toxických energií s cieľom nechať cez seba prúdiť Božské myšlienky, slová a činy. Zjednodušene to znamená "narovnanie" či "náprava chyby". Podľa starých Havajcov, vzniká hriech z myšlienok zaťažených bolestivými spomienkami na minulosť.
Ho´oponopono je spôsob, ako uvolniť energiu týchto bolestí, ktoré vyvolávajú nerovnováhu a neskôr chorobu.

"Zmyslom života je návrat k láske. Aby sme ho naplnili, musíme si uvedomiť, že nesieme stopercentnú zodpovednosť za vytváranie presne toho života, ktorý žijeme. Musíme si uvedomiť, že naše myšlienky vytvárajú náš život taký, aký je. Problémy nespočívajú v ľuďoch, miestach ani v situáciách, ale v myšlienkách na nich."

"Pokiaľ ste sami sebou, nemôže vám byť odoprené nič, čo je pre vás dokonalé, celistvé, úplné a správne. Ak ste sami sebou, zažívate prirodzenú dokonalosť prostredníctvom Božských Myšlienok, Slov a Skutkov. Ak prenecháte svojim toxickým myšlienkam poprednú úlohu, zažívate automaticky nedokonalosť vo forme chorôb, zmätkov, trpkosti, depresie, posudzovania a chudoby."

Dr. Ihaleakala Hew Len (Svět bez hranic)

Prevediem vás procesom starej havajskej techniky Ho´oponopono, na vytváranie hojnosti, zdravia a mieru:
- 12 krokov čistenia
- obnovenie telesnej rovnováhy (povedomie, vedomie, nadvedomie)
- dychové cvičenie (HA)