Mandala tantra

TANTRA – tkanie vlastnej existencie

Načúvanie vašim presvedčeniam...

1. prstenec a 1. telo (fyzické)
● Aké sú vaše presvedčenia, týkajúce sa
  ○ Sexu
  ○ Zdravia vášho fyzického tela
  ○ Vášho vzhľadu
  ○ Peňazí
● Aká je vaša schopnosť prežiť v náročných životných podmienkach?
● Aké sú vaše fyzické aktivity?

2. prstenec a 2. telo
● O akých pravdách ste presvedčení:
  ○ V láske
  ○ Vo vzťahoch
  ○ Vo vašej schopnosti radovať sa z intímnych vzťahov
● Aké sú vaše presvedčenia týkajúce sa zraniteľnosti? (ste schopní ukázať svoju zraniteľnosť? Čo si myslíte, a ako reagujete na to, keď niekto druhý ukáže svoju zraniteľnosť?)
● Máte nejaké hranice v oblasti zmyselnosti?

3. prstenec a 3. telo
● Akým spôsobom získavate moc?
● Čo s ňou robíte?
● Čo vám moc prináša?

4. prstenec a 4. telo
● Aký význam má pre vás inteligencia?
● Čo vám inteligencia prináša?
● Aké sú vaše presvedčenia týkajúce sa:
  ○ Intuície
  ○ Bezpodmienečnej lásky
  ○ Súcitu

5. prstenec a 5. telo
● Popíšte svoje presvedčenia týkajúce sa tvorivosti.
● Akú zodpovednosť si beriete za svoj proces?
● Ako komunikujete so sebou samým?
● Aký je váš strach alebo boj s vašou transformáciou?
● Ako vyjadrujete svoju agresivitu?
● Akým spôsobom vstupujete do vzťahu? Akým druhom akcie?
● Aké sú vaše očakávania vo vzťahu?
● Uvedomujete si vaše tienisté stránky vo vnútri vzťahu?
● Aké je vaše najzraniteľnejšie miesto?
● Z čoho máte najväčší strach?
● Akú cenu platíte za to, že strach neprežívate?
  ○ Je to vedomý proces?
● Akým spôsobom vyjadrujete vašu osobnú silu?